poniedziałek, 24 listopada 2008

Zadanie

ZADANIE


Do najważniejszych zadań przewidzianych podczas realizacji projektu należy:

1. Dotarcie do informacji dotyczących konfliktów na tle etnicznym na terenie Europy.

2. Poznanie szczegółów dotyczących konkretnego konfliktu, ze szczególnym uwzględnieniem jego przyczyny, podłoża i przebiegu.

3. Opisanie reakcji opinii publicznej w sprawie danego konfliktu, na podstawie wiadomości z internetowych serwisów informacyjnych.

4. Analizowanie treści materiałów dostępnych na stronach WWW, ich krytyczny odbiór i archiwizowanie potrzebnych informacji.

5. Zredagowanie informacji w taki sposób, aby stały się one argumentami w dyskusji. Zamieszczenie ich na tym blogu.

6. Udział w dyskusji, która ma na celu przedstawienie problematyki danego konfliktu.

7. Owoce Waszej pracy powinny zostać umieszczone jako post na tym blogu. Jedno z Was napisze krótką rozprawkę opartą na materiałach zebranych przez pozostałych członków grupy.
Podzielcie następujące części pracy między siebie - każdy opracowuje tylko jeden.

a) przyczyny (jakie wydarzenia zaogniły konflikt)

b) podłoże (jakie grupy etniczne ze sobą walczą)

c) przebieg (jakie terytorium obejmuje)

d) reakcja świata, wpływ na gospodarkę, politykę

e) Wasze refleksje, opinie, komentarze

Lider grupy ma za zadanie wzięcie udziału w dyskusji i zaprezentowanie konfliktu.

Waszym ostatnim zadaniem jest przekonanie nauczyciela, że konflikt którym się zajmowaliście jest szczególnie ważny dla losów świata.

Wygrywa grupa, która przedstawi najlepiej sformułowane argumenty i zbierze najwięcej materiałów.

Tematy dla grup:

Grupa I – konflikt w Kosowie.

Grupa II – konflikt w Gruzji.

Grupa III – Baskowie w Hiszpanii.

Grupa IV – konflikt północnoirlandzki.
Brak komentarzy: