poniedziałek, 24 listopada 2008

Ewaluacja

Ewaluacja

Zagadnienie grupy

Opinia ucznia

Czy zagadnienie, którym się zajmowałeś zainteresowało Cię i będziesz go nadal zgłębiał?

Uzasadnienie

Czy uważasz, że w szkole na lekcjach historii i WOS-u powinno się więcej czasu poświęcać na omówienie tego problemu?

Uzasadnienie

Jakie inne zagadnienia z zakresu historii współczesnej Europy należałoby poruszyć w podobny sposób?

Propozycje i uzasadnienie

Który z konfliktów uważasz za najistotniejszy dla losów Europy?

Propozycja i uzasadnienie

Ocena pracy ucznia

Dane ucznia

Umiejętność posługiwania się komputerem

Jakość zdobytych informacji

Przetworzenie i końcowe opracowanie

Ocena za przygotowanie i udział w dyskusji

1.

2

.

3. i następne

ZASADY OCENIANIA

Umiejętność posługiwania się komputerem

Jakość zdobytych informacji

Przetworzenie i końcowe opracowanie

Przygotowanie i udział w dyskusji


Brak podstawowych umiejętności

Brak materiałów

Brak opracowania

Brak przygotowania

niedostateczny

Nieznajomość wyszukiwarek, słabe posługiwanie się edytorem tekstu

Informacje nieobiektywne, nieprzydatne

Opracowanie słabe, błędy, uczeń nie podał źródeł

Niespójne argumenty i słaba prezentacja podczas dyskusji

dopuszczający

Znajomość jednej wyszukiwarki, podstawowych funkcji edytora tekstu

Materiały częściowo obiektywne, zbyt szeroki zakres, słaba selekcja

Niewielka ilość błędów, brak źródeł

Brak logiki w przedstawianiu argumentów, rzadkie zabieranie głosu

dostateczny

Znajomość kilku wyszukiwarek, dobra znajomość edytora tekstu

Dobry dobór materiałów, niezła selekcja

Staranne i prawie bezbłędne opracowanie, podanie źródeł

Logiczne argumenty, zabieranie głosu w istotnych kwestiach

dobry

Jak w ocenie dobrej + wstawienie wyników pracy grupy na blog z pomocą nauczyciela

Dobry dobór materiałów, dobra selekcja, dodanie własnych komentarzy

Brak błędów, podanie źródeł informacji

Logiczne i spójne argumenty, wyczerpujące i efektywne wypowiedzi

bardzo dobry

Samodzielna praca z wyszukiwarkami, edytorem, a następnie zamieszczenie wyników pracy na blogu

Dobry dobór materiałów, dobra selekcja, uzasadnienie wyboru, własne opinie i komentarze

Brak błędów, podanie źródeł informacji oraz dodatkowe informacje, wnioski

Logiczne i spójne argumenty, wyczerpujące i efektywne wypowiedzi, przekonanie pozostałych grup do swoich racji

celujący

Brak komentarzy: