poniedziałek, 24 listopada 2008

Wprowadzenie

Witamy serdecznie!

Waszym zadaniem będzie stworzenie projektu, który będzie wyjaśniał przyczyny,podłoże i przebieg (czyli 3xP) konfliktów etnicznych w Europie w XX/XXI wieku.

Zależy nam abyście zrozumieli wpływ tych konfliktów na sytuację polityczną w Europie i na świecie. W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej znajomość aktualnej sytuacji politycznej jest nieodłącznie związana z kształtowaniem tożsamości europejskiej.

Chcemy, aby ten projekt stał się dla Was treningiem, który przybliży Wam formy dyskusji i nauczy jak poprawnie i efektywnie ją prowadzić.

Zadanie

ZADANIE


Do najważniejszych zadań przewidzianych podczas realizacji projektu należy:

1. Dotarcie do informacji dotyczących konfliktów na tle etnicznym na terenie Europy.

2. Poznanie szczegółów dotyczących konkretnego konfliktu, ze szczególnym uwzględnieniem jego przyczyny, podłoża i przebiegu.

3. Opisanie reakcji opinii publicznej w sprawie danego konfliktu, na podstawie wiadomości z internetowych serwisów informacyjnych.

4. Analizowanie treści materiałów dostępnych na stronach WWW, ich krytyczny odbiór i archiwizowanie potrzebnych informacji.

5. Zredagowanie informacji w taki sposób, aby stały się one argumentami w dyskusji. Zamieszczenie ich na tym blogu.

6. Udział w dyskusji, która ma na celu przedstawienie problematyki danego konfliktu.

7. Owoce Waszej pracy powinny zostać umieszczone jako post na tym blogu. Jedno z Was napisze krótką rozprawkę opartą na materiałach zebranych przez pozostałych członków grupy.
Podzielcie następujące części pracy między siebie - każdy opracowuje tylko jeden.

a) przyczyny (jakie wydarzenia zaogniły konflikt)

b) podłoże (jakie grupy etniczne ze sobą walczą)

c) przebieg (jakie terytorium obejmuje)

d) reakcja świata, wpływ na gospodarkę, politykę

e) Wasze refleksje, opinie, komentarze

Lider grupy ma za zadanie wzięcie udziału w dyskusji i zaprezentowanie konfliktu.

Waszym ostatnim zadaniem jest przekonanie nauczyciela, że konflikt którym się zajmowaliście jest szczególnie ważny dla losów świata.

Wygrywa grupa, która przedstawi najlepiej sformułowane argumenty i zbierze najwięcej materiałów.

Tematy dla grup:

Grupa I – konflikt w Kosowie.

Grupa II – konflikt w Gruzji.

Grupa III – Baskowie w Hiszpanii.

Grupa IV – konflikt północnoirlandzki.
Proces

PROCES

Kolejność podejmowania działań podczas realizacji projektu:

Podzielcie się na cztery grupy. Muszą być co najmniej 4-osobowe. Wyznaczcie lidera. Każda z pozostałych osób niech zajmuje się innym zagadnieniem.

Wylosujcie konflikt, który będziecie opracowywać.

Zapoznajcie się ze stronami WWW zaproponowanymi przez nauczyciela. Wybierzcie tylko te, które będą Wam potrzebne do wykonania zadania.

Wykorzystajcie wyszukiwarki internetowe w celu znalezienia innych stron. Stwórzcie własne linki, zapisujcie potrzebne informacje (wraz z ich źródłem).

Liderzy konsultują z nauczycielem wspólną koncepcję opracowania tematu.


ŹRÓDŁA


Baskowie:

http://www.travelforum.pl/mini-przewodnik-po-hiszpanii/3447-baskowie-kim-s-o-co-walcz.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/Baskowie

http://www.rp.pl/artykul/61991,199889_Baskowie_i_my.html

http://tajemnice.org/content/view/88/35/

http://www.bryk.pl/teksty/liceum/geografia/geografia_spo%C5%82eczno_ekonomiczna/19666-mniejszo%C5%9Bci_narodowe_w_hiszpanii_baskowie_i_katalo%C5%84czycy.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/ETA

Kosowo:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kosowo

http://www.historia.terramail.pl/opracowania/wspolczesna/konflikt_serbsko-albanski_o_kosowo.html

http://www.unic.un.org.pl/jugoslawia/index.php?id=wojna_w_kosowie

Irlandia Północna:

http://www.sciaga.pl/tekst/30431-31-konflikt_o_irlandie_polnocna

http://www.psz.pl/tekst-3569/Przemyslaw-Mechlinski-Irlandia-Polnocna-historia-konfliktu

http://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandzka_Armia_Republika%C5%84ska

http://londyn.gazeta.pl/londyn/1,82233,5675355,Koniec_terroru___IRA_to_juz_historia.html

Gruzja:

http://portalwiedzy.onet.pl/13116,,,,kaukaskie_konflikty,haslo.html

http://dziennik.pl/newsticker/article240001/Prezydent_Rosji_To_NATO_sprowokowalo_konflikt_gruzinski.html

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/390785.html

http://tygodnik.onet.pl/14,136,wojna_w_gruzji,temat.html

Ogólne:

http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0073/roz04.pdf

http://www.psz.pl/tekst-1132/Tadeusz-Jerzak-Separatyzm-i-terroryzm-o-podlozu-etnicznym-w-Europie-Zachodniej

http://osw.waw.pl/pub/prace/nr6/00.htm

Ewaluacja

Ewaluacja

Zagadnienie grupy

Opinia ucznia

Czy zagadnienie, którym się zajmowałeś zainteresowało Cię i będziesz go nadal zgłębiał?

Uzasadnienie

Czy uważasz, że w szkole na lekcjach historii i WOS-u powinno się więcej czasu poświęcać na omówienie tego problemu?

Uzasadnienie

Jakie inne zagadnienia z zakresu historii współczesnej Europy należałoby poruszyć w podobny sposób?

Propozycje i uzasadnienie

Który z konfliktów uważasz za najistotniejszy dla losów Europy?

Propozycja i uzasadnienie

Ocena pracy ucznia

Dane ucznia

Umiejętność posługiwania się komputerem

Jakość zdobytych informacji

Przetworzenie i końcowe opracowanie

Ocena za przygotowanie i udział w dyskusji

1.

2

.

3. i następne

ZASADY OCENIANIA

Umiejętność posługiwania się komputerem

Jakość zdobytych informacji

Przetworzenie i końcowe opracowanie

Przygotowanie i udział w dyskusji


Brak podstawowych umiejętności

Brak materiałów

Brak opracowania

Brak przygotowania

niedostateczny

Nieznajomość wyszukiwarek, słabe posługiwanie się edytorem tekstu

Informacje nieobiektywne, nieprzydatne

Opracowanie słabe, błędy, uczeń nie podał źródeł

Niespójne argumenty i słaba prezentacja podczas dyskusji

dopuszczający

Znajomość jednej wyszukiwarki, podstawowych funkcji edytora tekstu

Materiały częściowo obiektywne, zbyt szeroki zakres, słaba selekcja

Niewielka ilość błędów, brak źródeł

Brak logiki w przedstawianiu argumentów, rzadkie zabieranie głosu

dostateczny

Znajomość kilku wyszukiwarek, dobra znajomość edytora tekstu

Dobry dobór materiałów, niezła selekcja

Staranne i prawie bezbłędne opracowanie, podanie źródeł

Logiczne argumenty, zabieranie głosu w istotnych kwestiach

dobry

Jak w ocenie dobrej + wstawienie wyników pracy grupy na blog z pomocą nauczyciela

Dobry dobór materiałów, dobra selekcja, dodanie własnych komentarzy

Brak błędów, podanie źródeł informacji

Logiczne i spójne argumenty, wyczerpujące i efektywne wypowiedzi

bardzo dobry

Samodzielna praca z wyszukiwarkami, edytorem, a następnie zamieszczenie wyników pracy na blogu

Dobry dobór materiałów, dobra selekcja, uzasadnienie wyboru, własne opinie i komentarze

Brak błędów, podanie źródeł informacji oraz dodatkowe informacje, wnioski

Logiczne i spójne argumenty, wyczerpujące i efektywne wypowiedzi, przekonanie pozostałych grup do swoich racji

celujący

poniedziałek, 3 listopada 2008

WebQuest - już niedługo!

Już w najbliższym czasie, pod tym adresem, znajdziecie WebQuest zajmujący się problematyką konfliktów etnicznych w Europie.